Tuyển dụng

Chính sách nhân sự

Chính Sách Nhân Sự 1. Đào tạo và phát triển Đào tạo và phát triển là phương châm của IDEA Holdings nhằm giúp đội ngũ nhân sự phát huy tối [...]