Giới thiệu chung

IDEA HOLDINGS

IDEA HOLDINGS bao gồm 6 công ty thành viên và hai công ty liên doanh. Lĩnh vực hoạt động của group bao gồm: 

  • Thiết kế máy
  • Dịch vụ hổ trợ thiết kế bảng vẽ 2D, 3D
  • Nghiên cứu, phát triển R&D
  • Dịch vụ hổ trợ thiết kế cơ khí chính xác
  • Tự động hóa, thiết kế điện
  • Thương mại, xuất nhẩu khẩu
0
+
Công ty thành viên
0
+
Cán bộ công nhân viên
0
+
Công ty liên doanh
0
+
Dự án triển khai

HÌNH ẢNH CÔNG TY

– Bạn đang tìm kiếm giải pháp

Công nghệ 4.0

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi

Điện thoại: (+84) 2862 800 555

Email: info@ideatech-vn.com