Hình ảnh hoạt động nội bộ

Tất niên IDEA Group 2019

Du lịch năm 2019

Gala 2019

Tất niên ITSC 2019

Ngày Phụ nữ Việt Nam

Hoạt động thể thao