Lễ bàn giao Robot khử trùng phòng chống Covid-19 do IDEA chế tạo cho bệnh viện Nhiệt Đới