Liên hệ

LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ


Hội sở chính (IDEA - ITTC)

Địa chỉ: 16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 800 555

Email: info@ideaholdings-vn.com


Văn phòng Đà Nẵng (ITSC)

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu I, TP Đà Nẵng

Văn phòng Thủ Đức (ITDC - ITHC)

Địa chỉ: Đường số 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp HCM


Trung tâm R & D

Địa chỉ: Đường N10, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM


Nhà máy (ITMC)

Địa chỉ: 170 Đường số 11, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp HCM

Liên hệ IDEA HOLDINGS